Shqip
Fto shokët, familjarët dhe bashkëpuntorët të anëtarësohen ne Panlin Shqipëtar per online anketa

Fto anëtarë të ri në Panelin e online anketave

I inkurajojmë anëtarët tanë actual në Panelin e online anketave që të ftojnë shokët, familjarët dhe bashkëpuntorët të bashkangjiten. Informoni ata rreth e-Research-Global.com Panelit për online anketa për konsumatorët, si dhe rreth përfitimeve nga pjesëmarrja falas në online anketa të paguara nga ne dhe disa partnerë tanë. Mënyra më e lehtë është që në rubrikat e mëposhtme të shënoni emailin e tyre (një email për çdo rubrikë). Ne do t’ju dërgojmë email për t’ju bashkangjitur Panelit tanë për anketa të paguara. Nëse preferoni ti informoni ata në Facebook, Twitter, etj., lidhja e sigurtë për regjistrimin e anëtarëve të ri të Panelit është:

https://www.e-research-global.com/SQ/Anketave-të-paguara-bashkangjitu-Panelit-për-online-anketave-për-para-regjistrimi-falas/.

Fto shokët, familjarët dhe bashkëpuntorët që ti bashkangjiten tani Panelit shqipëtar për anketa të paguara nga e-Research-Global.com duke siguruar emailin e tyre në rubrikën e mëposhtme

Ju lutemi në çdo rubrikë shënoni nga nji email adresë.

Email

Email

Email

Email

Email

Ju faleminderit për kontributin tuaj në shumëllojshmërinë tanë dhe për rritjen e aftësive tanë për të pasur më shumë anketa për të gjithë!


Nuk jeni anëtar, Bashkangjitu tani!