Tiếng Việt
Khảo sát kiếm tiền - người tiêu dùng Việt Nam Panel - Miễn phí đăng ký cho Khảo sát

Khảo sát trực tuyến kiếm tiền (Miễn phí) Tham gia - Việt Nam Panel

  • Khảo sát trực tuyến thành viên là miễn phí!
  • Thành viên phải từ 16 tuổi trở lên tham gia và e-Research-Global.com được trả tiền để có điều tra trực tuyến. 
  • Thành viên có cơ hội để tham gia vào các cuộc khảo sát trực tuyến trả tiền, nhóm tập trung và thử nghiệm sản phẩm mới để kiếm tiền.
  • Khi bạn đang lựa chọn cho một cuộc khảo sát trực tuyến trả tiền, chúng tôi sẽ gửi cho bạn một thư mời email.   Đối với các của chúng tôi e-RG/Elite Panel một surveyApp có sẵn để tải về.
  • Cho một cuộc khảo sát hoàn thành từ chúng tôi, bạn sẽ được thanh toán bằng tiền (tiền mặt ) như một phần thưởng gửi đến cho bạn sử dụng PayPal.com. Số tiền thanh toán bằng tiền mặt sẽ thay đổi từ cuộc điều tra khảo sát tùy thuộc vào thời gian và khó khăn của cuộc khảo sát trực tuyến.
  • Đối với các e-Research-Global Panel-Việt Nam, các thành viên có đủ điều kiện để mua lại phần thưởng tiền mặt khi họ đã kiếm được $2.00 USD cho các cuộc điều tra trực tuyến hoàn thành. e-RG/Elite Panel-Việt Nam cần 100 điểm để đổi giải thưởng bằng tiền mặt thông qua PayPal.com. Nếu bạn không có một tài khoản PayPal, bấm vào link dưới đây để tạo một tài khoản.

https://www.paypal.com/signup/account

  • Sau khi đăng ký, bất cứ lúc nào thông tin cơ bản của bạn thay đổi, bạn có thể đăng nhập và cập nhật. Thông tin này được sử dụng để lựa chọn các thành viên của chúng tôi để tham gia các cuộc điều tra trực tuyến trả tiền. 
  • Thành viên có thể vĩnh viễn loại trừ (loại bỏ hủy bỏ, hủy bỏ đăng ký) bất cứ lúc nào.
  • Tất cả các thông tin thành viên bảng điều khiển là bí mật.

Tham gia vào e-Research-Global khảo sát trực tuyến cho tiền bằng cách nhấn vào Một dưới đây để điền vào mẫu đăng ký thành viên của bạn

Mất khoảng 2 phút.