ไทย
นโยบายความเป็นส่วนตัวของสมาชิก

e-Research-Global.com ปกป้องความเป็นส่วนตัวของสมาชิกโดย :rn

  1. ไม่เปิดเผยชื่อ, ที่อยู่, อีเมล, หมายเลขโทรศัพท์หรือข้อมูลใดๆ ที่เชื่อมโยงกับคุณโดยตรง ยกเว้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดไว้  
  2. ใช้เพียงค่าสรุปทางสถิติของกลุ่มสำหรับรายงาน และด้วยเหตุนั้นการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจึงปลอดภัยและเป็นส่วนตัว   
  3. ไม่ขายข้อมูลของคุณไปยังบุคคลที่สาม      

e-Research-Global.com ปฏิบัติตามหลักจริยธรรมธุรกิจของ American Association for Public Opinion, European Society for Marketing Research and the Marketing Research Association   

ข้อมูลของสมาชิก e-Research-Global.com ถูกเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ที่ตั้งอยู่ในสหรัฐอเมริกา. สมาชิกที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศอื่น ๆ นอกสหรัฐอเมริกา ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกโอนและส่งไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

e-Research-Global.com Inc. ปฏิบัติตาม frameworks ของ US, European Union, และ US-Switz ซึ่งกำหนดไว้โดยกระทรวงพาณิชย์ของ US ในเรื่องการเก็บข้อมูลส่วนตัว, การนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้ประโยชน์และการเก็บรักษาข้อมูลเหล่านั้น

e-Research-Global.com Inc. เพียงใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเลือกสมาชิกสำหรับการสำรวจกับความต้องการของการวิจัยของลูกค้าและคู่ค้าของเรา

e-Research-Global.com Inc. "คุกกี้" มีอยู่เพื่อระบุผู้ใช้ (คุกกี้ที่จำเป็น) และวิธีการใช้ไซต์ (คุกกี้วิเคราะห์) และไม่ใช้คุกกี้ "กำหนดเป้าหมาย" หรือ "functional"

e-Research-Global.com Inc. ใช้ "ตำแหน่งทางภูมิศาสตร์" เพื่อระบุประเทศของสมาชิก

e-Research-Global.com อิงค์ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดรวมทั้งที่อยู่อีเมลของสมาชิกเมื่อสมาชิกจะถูกลบออก / ยกเลิกการเป็นสมาชิก / ลบออกจากแผง ไม่มีข้อมูลสมาชิกจะถูกเก็บไว้

e-Research-Global.com มีมาตรการด้านความปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหายของข้อมูล การใช้ข้อมูลในทางที่ผิด และการเปลี่ยนแปลงของข้อมูลใดๆ ที่เราได้รับจากคุณ แต่โปรดทราบว่าการส่งข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนั้นมีเสี่ยงบางอย่างที่อาจเกิดขึ้นโดยที่ทางเราไม่สามารถควบคุมได้  

ไม่ได้เป็นสมาชิก - ลงทะเบียนที่นี่ - ชำระเงินสำรวจ