Melayu
e-Research-Global privasi bagi Ahli Panel

e-Research-Global.com Inc. melindungi privasi ahli panel oleh:

  • Tidak mendedahkan nama, alamat e-mel, alamat, nombor telefon atau apa-apa maklumat yang secara langsung menghubungkan kepada anda kecuali dalam contoh yang dikehendaki oleh undang-undang.
  • Menggunakan hanya Ringkasan Statistik Kumpulan untuk laporan dan dengan itu mengekalkan data peribadi anda selamat dan swasta.
  • Tidak menjual maklumat anda kepada pihak ketiga.

e-Research-Global.com Inc. amalan etika Persatuan Amerika untuk Pendapat Awam, Persatuan Eropah untuk Penyelidikan Pemasaran dan Persatuan Penyelidikan Pemasaran untuk kaji selidik dalam talian.

e-Research-Global.com Inc. ahli maklumat disimpan pada pelayan yang terletak di Amerika Syarikat. Ahli-ahli yang adalah penduduk di negara-negara selain daripada Amerika Syarikat, ambil perhatian bahawa maklumat ahli peribadi anda akan dipindahkan dan dieksport ke Amerika Syarikat.

e-Research-Global.com Inc. mematuhi Amerika Syarikat, Kesatuan Eropah, dan Amerika Syarikat - Switzerland Safe Harbor Frameworks seperti yang dikemukakan oleh Jabatan Perdagangan Amerika Syarikat mengenai pengumpulan, penggunaan dan penyimpanan data peribadi.

e-Research-Global.com Inc. hanya menggunakan maklumat peribadi untuk memilih ahli untuk kaji selidik berdasarkan keperluan penyelidikan pelanggan dan rakan kongsi kami.

e-Research-Global.com Inc. "cookies" "yang ada untuk mengenal pasti pengguna (cookie perlu) dan bagaimana laman web ini digunakan (cookies analisis), dan TIDAK menggunakan" menyasarkan "atau" fungsi "cookies.
 
e-Research-Global.com Inc. menggunakan "Geo Lokasi" untuk maksud menentukan negara ahli.
 
e-Research-Global.com Inc. memusnahkan semua maklumat peribadi, termasuk alamat e-mel ahli apabila anggota yang berhenti melanggan / dipadam dari panel.

e-Research-Global.com Inc. mempunyai langkah-langkah keselamatan di tempat untuk melindungi daripada kehilangan, penyalahgunaan dan pengubahan apa-apa maklumat yang kami terima daripada anda. Sila ambil perhatian bahawa menghantar maklumat di Internet mempunyai beberapa unsur risiko.

Bukan seorang ahli - Daftar di sini Ukur Dibayar