Svenska
Sekretess av betalda undersökningar online och e-Research-Global panelmedlemmar Registration Information

e-Research-Global.com Inc. skyddar panelen medlemmar integritet genom:

  1. Inte avslöja ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller någon information som direkt länkar till dig förutom i en instans som lagen föreskriver.
  2. Använda endast statistiska sammanställningar av grupper för rapporter och därmed hålla dina individuella uppgifter säker och privat.
  3. Inte sälja din information till tredje part.

e-Research-Global.com Inc. praxis etiken i American Association för den allmänna opinionen, European Society for Marketing Research och Marketing Research Association för online-undersökningar.

e-Research-Global.com Inc. medlem information lagras på servrar i USA. Medlemmar som är bosatta i andra valutor än USA-länderna, notera att din personliga medlemsuppgifter kommer att överföras och exporteras till USA.

e-Research-Global.com Inc. överensstämmer med USA, EU och USA - Schweiz Safe Harbor Frame som tagits fram av Förenta staternas Department of Commerce avseende insamling, användning och lagring av personuppgifter .

e-Research-Global.com Inc. endast använder personlig information för att välja medlemmar till undersökningar som bygger på forskningsbehov hos våra kunder och partners.

e-Research-Global.com Inc. "cookies" finns för att identifiera en användare (nödvändig cookie) och hur webbplatsen används (analytiska cookies) och använder INTE "inriktning" eller "funktionell" cookies.

e-Research-Global.com Inc. använder "Geo Location" för att bestämma medlemmens land.

e-Research-Global.com Inc. förstör all personlig information, inklusive medlemmens e-postadress när medlemmen tas bort / avbeställs / raderas från panelen. Ingen medlemsinformation behålls.

e-Research-Global.com Inc. har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk eller förändring av information vi får från dig. Observera att sändning av information på Internet har en viss risk.

Inte medlem Registrera dig för undersökningar för pengarna panelen här