Melayu
Kaji selidik dalam talian Malaysia Responden Panel - Pengumpulan data - Akademik, Penyelidikan pasaran

 Ahli Panel / Peserta  - Dibayar Kaji selidik

Kaji selidik talian • Malaysia • Kerahsiaan Memastikan

Penyelidikan Pasaran / Pelanggan Korporat

Perkhidmatan dalam talian Kaji selidik pembekal data koleksi (mudah untuk kajian penyelidikan kompleks) untuk Penyelidikan Pasaran, Kajian Kepuasan Pelanggan Pengguna menggunakan Pangkalan Data Pelanggan Anda e-Mail, Surveys Pekerja, Ukur Organisasi, dan lain-lain • Online Kaji selidik Responden Panel • Contoh Online Solutions • Panel Online Kaji selidik pengurusan menggunakan Peserta disasarkan oleh yang Demografi • Menyediakan Panel Kajian Online untuk Pasaran Online lain-lain Syarikat Penyelidikan dan Portal Panel Penyiasatan mereka • Custom e-Penyelidikan • Pembangunan Perisian e-Penyelidikan

Pelanggan Akademik / Institusi

Kaji selidik Online pembekal perkhidmatan pengumpulan data Penyelidikan Siswazah Pelajar, Penyelidikan Fakulti, Tempatan, Negeri dan Penyelidikan Geran Persekutuan dan lain-lain Projek e-Penyelidikan Institusi • Cross-Bahagian dan membujur Online Contoh Bentuk Survey • Contoh Panel Survey Online • Pembangunan Perisian e-Penyelidikan