bosanski jezik
Ankete - Panel sudionika internet anketa, Hosting anketa i usluge prikupljanja podataka za akademska i tržišna ispitivanja

Članovi skupine/Anketari

Bosna i Hercegovina • Prijavi se kao internet sudionik anketa • Povjerljivost garantirana

Istraživanje tržišta / Pravne osobe

Hosting internet anketa i usluge prikupljanja podataka (od jednostavnih do složenih anketnih istraživanja) za istraživanje tržišta • Anketiranje potrošača, Anketiranje zaposlenih, Anketiranje organizacija itd. • Panel sudionika internet anketa • Internet uzorci rješenja • Priprema internet anketa sa izborom ciljne grupe anketiranih po demografskom principu • Priprema  internet anketa za istraživače tržišta • Naručena istraživanja • razvoj softvera za e-Istraživanja

Akademska anketna istarživanja / Institucionalni klijenti

Internet ankete i hosting usluge prikupljanja podataka za postdiplomska istraživanja, studijska istraživanja, Lokalna, Kantonalna i Državna (Nacionalna) subvencionirana istraživanja  i ostali institucionalni istraživački projekti • Dizajniranje internet anketa po vertikali i horizontali • Online anketni panel  • Razvoj softvera za e-istraživanja