bosanski jezik
O ponudi e-Research-Global.com usluga hostovanja internet anketa i prikupljanja podataka sa izabranim uzorcima plaćenih anketa

e-Research-Global.com Inc. osnovan je januara 2003.u Honolulu, Hawaii.

e-Research-Global.com Inc. pruža najbolja iskustva i usluge pri istraživanju internet anketa za sva tržišta i područja primjenjujući adekvatnu tehnologiju i izabrane internet ispitanike u više od 70 država.

e-Research-Global.com Inc. omogućuje brzu pripremu internet anketa,  hosting, usluge istraživanja prikupljenih podataka.

e-Research-Global.com Inc. obezbeđuje usluge internet ispitanika.

e-Research-Global.com Inc. omogućuje u internet anketama učestvovanje poslovnih partnera, koji žele na svojim web stranicama oglašavati članstvo u našem panelu ispitanika.

e-Research-Global.com Inc. nudi internet istraživanja prilagođena naručiocima.

e-Research-Global.com Inc. ima za obezbeđivanje internet anketa:
  • U SAD ima servere koji omogućavaju pripremu internet anketa na mnogim jezicima, omogućava hosting anketa, obavljanje  internet anketa i prikupljanje podataka i obezbeđuje naručiocima online laboratoriju za istraživanje.
  • Linux operativni sistem omogućuje pripremu rješenja za e-istraživanja prema potrebi naručilaca.
  • Siguran prenos podataka (HTTPS - SHA-256, 2048-bit certificat) za internet korisnike i e-istraživanja.
  • Osposobljavanje stručnjaka za obradu anketa i istraživanje tržišta.
  • Dvostruki (DOI - Double opt-in) sistem prijave  sudionika  internet istraživanja u više od 70 država.