bosanski jezik
Internet istraživanje potrošača ispitanika i usluge prikupljanja podataka za naručioce.

e-Research-Global.com omogućava internet istraživanje ispitanika potrošača i usluge prikupljanja anketnih podataka za akademska i tržišna istraživanja, vladine i neprofitne organizacije. Naručioci mogu koristiti hosting usluge za ankete, ili hosting sisteme za ankete drugih kompanija.

Prednosti e-Research-Global.com:

 • Veliki sopstveni panel korisnika internet anketa - vidi dnevnik panela
  Internet panel za pridobijanje anketara
 • Dvostruko prilagodljiv izbor članova panela
 • Proverene e-mail adrese članova panela
 • Zaštita privatnosti članova panela
 • Izbor članova panela za ankete na bazi slučajnog uzorka
 • Pozive za učestvovanje u anketama šaljemo odabranim članovima na e-mail
 • Jedinstvena identifikacija članova panela koju koristimo u e-mail pozivima za suradnju u anketama, obezbeđuje da ankete rade samo pozvani članovi. Namenski i ciljno posmatranje  i targetiranje  uzoraka ispitanika (na primer: samo žene starosti 18 - 24 godina)
 • Naručioci plaćaju samo za ankete koje su ispravno dovršene.
 • Novčano nagrađivanje (stimulisanje) anketiranih od strane e-Research-Global.com

e-Research-Global.com ažurira članske podatke pomoću [Panelist Profile CheckerTM]. Članovi mogu da se prijave na svoj nalog bilo kada i da ažuriraju svoje podatke. Periodično članovi mogu po okončanju ankete biti upućeni na link da se prijave na svoj nalog i ažuriraju svoje članske podatke. Povremeno e-Research-Global.com  zamoli svoje članove da se prijave na svoj nalog i ažuriraju svoje podatke. Kada biramo anketirane na bazi slučajnog uzorka, članovi nemaju utjecaj na izbor, već mogu biti izabrani ako odgovaraju  uvjetima zahtjevanog uzorka anketara. Naš sistem izbora anketiranih proverava duple registracije, kao i višestruke registracije članova istog domaćinstva i time povećava mogućnost izbora anketiranih na bazi slučajnog uzorka.

e-Research-Global.com wsurađuje sa drugim značajnim  internet provajderima za uzorke. Koristeći našu tehnologiju za internet ankete i linkove za uzorke

e-Research-Global.com može pomoći u pronalaženju većine uzoraka potrošača i kada nema dovoljno uzoraka u bazi podataka panela.

e-Research-Global.com može oformiti odgovarajući panel ili internet skupinu za potrebe naručilaca sa pridobijanjem novih članova izabranih na osnovu kriterijuma i zahteva naručilaca.

e-Research-Global.com can create a proprietary online survey panel or and online community for Clients by recruiting new members based on Client research criteria.

e-Research-Global.com PanelNajčešče postavljena pitanja i odgovori kao pomoć naručiocima za internet uzorke na bazi ESOMAR pitanjima za kupce.

Za ponudu za usluge, molimo pošaljite e-mail info@e-research-global.com