Croatian
Online istraživanje potrošača ispitanika i usluge prikupljanja podataka za klijente.

e-Research-Global.com omogućava online istraživanje ispitanika potrošača i usluge skupljanja anketnih podataka za akademska i tržišna istraživanja, vladne i neprofitne organizacije. Klijenti mogu koristiti usluge gostovanja za ankete ili online sisteme gostovanja za ankete drugih poduzeća.

Prednosti e-Research-Global.com:Veliki vlastiti forum korisnika online anketa - gledaj dnevnik foruma

  • Online forum za pridobivanje ispitanika
  • Dvostruko prilagodljiv izbor članova foruma
  • Proverene e-mail adrese članova foruma
  • Zaštita privatnosti članova panela
  • Slučajni izbor članova foruma za ankete
  • Pozive za sudjelovanje u anketama šaljemo odabranim članovima na e-mail
  • Jedinstvena identifikacija članova foruma koju koristimo u e-mail pozivima za suradnju u anketama jamči da ankete ispunjavaju samo pozvani članovi.
  • Namenski i ciljni izbor uzoraka ispitanika (na primjer: samo žene starosti 18 - 24 godina)
  • Naručnik plaća samo za ankete koje su pravilno ispunjene.
  • Ispitanike novčano nagrađuje i stimulira e-Research-Global.com

e-Research-Global.com ažurira članske podatke pomoću [Panelist Profile CheckerTM]. Članovi se mogu prijaviti u svoj račun I ažurirati svoje podatke bilo kada. Povremeno članovi mogu biti po ispunjenoj anketi upućeni na link da se prijave u svoj račun i ažuriraju svoje članske podatke. Povremeno e-Research-Global.com e-mail-om zamoli svoje članove da se prijave u svoj račun i ažuriraju svoje podatke. Kada biramo ispitanike na bazi slučajnog uzorka, članovi nemaju utjecaj na izbor, već mogu biti izabrani ako odgovaraju uvjetima zahtjevanog uzorka. Naš sistem izbora provjerava dvojne registracije, kao i višestruke registracije članova istog kućanstva i time povećava mogućnost izbora ispitanika na bazi slučajnog uzorka.

e-Research-Global.com surađuje s drugim značajnim online ponudnicima za uzorke. Koristeći našu tehnologiju za online ankete i linkove za uzorke e-Research-Global.com može pomoći u pronalaženju većine uzoraka potrošača i kada nema dovoljno uzoraka u našoj bazi podataka foruma.

e-Research-Global.com može osnovati odgovarajući forum ili online grupu za potrebe naručnika s pridobivanjem novih članova odabranih na osnovu uvjeta i zahtjeva klijenta.

e-Research-Global.com - Najčešće postavljena pitanja i odgovori kao pomoć naručnicima za online uzorke na bazi ESOMAR pitanja za kupce.

e-Research-Global.com PanelFrequently asked questions and answers to assist clients for online samples based on ESOMAR questions for buyers.

Za ponudu za usluge, molimo pošaljite e-mail info@e-research-global.com