Croatian
Ankete - Grupa učesnika online anketa, Gostovanje anketa i usluge skupljanja podataka za akademska i tržišna ispitivanja

Panel Članovi / Ankete

Hrvatska • Prijava internet ankete • Povjerljivost zajamčena

Istraživanje tržišta/ Pravne osobe

Gostovanje online anketa i usluge skupljanja podataka (od jednostavnih do složenih anketnih istraživanja) za istraživanje tržišta • Anketiranje potrošača, Anketiranje zaposlenih, Anketiranje organizacija itd. • Grupa učesnika online anketa • Online uzorci rješenja • Priprema online anketa s izborom ciljne grupe anketiranih po demografskom kriteriju • Priprema  online anketa za istraživače tržišta • Naručena istraživanja • Razvoj programske opreme za e-Istraživanja

Akademska anketna istarživanja / Institucionalni klijenti

Usluge skupljanja podataka s online anketama za istraživanja u postdiplomskom studiju, Studijska istraživanja, Lokalna, Regionalna i Državna (Nacionalna) subvencionirana istraživanja i ostali institucionalni istraživački projekti • Izrađivanje presiječnih i longitudinalnih online anketa • Online anketna grupa • Razvoj programske opreme za e-istraživanja