slovenčina, slovenský jazyk
Ankety a Prieskumy Online - Spotrebiteľských on-line prieskumy účastník panel a zberu dát Služby pre akademické a prieskum trhu klientov

Ankety a Prieskumy Online - Panel Slovenských Členov

Zaregistrovať sa ako on-line účastník prieskumov • Zabezpečená Dôveryhodnosť

Prieskum trhu / Firemní klienti

Programovanie online prieskumov, hosting a on-line zber dát (jednoduché až komplexné prieskumy) pre výskumníkov trhu • Spotrebiteľské prieskumy, prieskumy zamestnancov, organizačné prieskumy atď. • Platené online prieskumy • Online vzorové riešenia • Online prieskum Užívateľov podľa zadaných demografických údajov • Poskytovať Online prieskumný panel pre spoločnosti zaoberajúce sa online prieskumom trhu • Vlastný e-výskum • Vývoj softvéru pre elektronický výskum

Akademicki / Inštitucionálne klienti

Programovanie On-line prieskumov, hosting a on-line zber dát pre študentský výskum, fakultný výskum, lokálny, štátny a federálny (národný) grantový výskum a iné inštitucionálne e-výskumné projekty • prierezové a longitudinálne on-line prieskumy • on-line prieskumový panel účastníkov • Vývoj softvéru pre elektronický výskum