Suomi
Online-kuluttajatutkimuksiin Vastaajien Otoksien Tiedonkeruupalvelut Asiakkaille

e-Research-Global.com tarjoaa online-tutkimuksiin vastaajaotoksia akateemisten, viranomais-, markkinatutkimus-  ja voittoa tavoittelemattomien organisaatioiden tiedonkeruuta varten. Asiakkaat voivat käyttää meidän isännöimiämme tutkimuspalveluita, omaa online-tutkimuskoneistoaan tai toisen yrityksen tutkimuskoneistoa.

e-Research-Global.com:in Vastaajatosten etuna ovat mm:

  • Yrityksen oma kattava maailmanlaajuinen online-kuluttajapaneeli
  • Verkossa rekrytoitu tutkimuksiin vastaajien paneeli. Paneelijäsenet ovat itse vahvistaneet haluavansa olla tutkimuksiin kutsuttavien sähköpostilistalla (double opt-in)
  • Varmistetut paneelijäsenten sähköpostiosoitteet
  • Tutkimuspaneelin jäsenten tietoturva on suojattu
  • Paneelijäsenet tutkimuksiin valitaan satunnaisotannalla
  • Tutkimuksiin valituille paneelijäsenille lähetetään sähköpostikutsu
  • Uniikki paneelijäsenten sähköpostikutsun tutkimuslinkin avulla tapahtuva tunnistaminen, joka takaa että tutkimuksiin osallistuvat vain kutsutut panelistit
  • Mittatilaustyönä tehtävä online-tutkimusotosten seulonta - kohdistus (esim. vain 18-24 vuotiaat naiset)
  • Asiakkaat maksavat vain loppuunsuoritetuista kyselyistä


e-Research-Global.com tekee yhteistyötä muiden isojen online-otosten tarjoajien kanssa. Käyttäen tietotekniikkaamme online-tutkimusten ja online-otosten yhdistelemiseen,  e-Research-Global.com voi avustaa useimmissa kuluttajaotoksissa, vaikka omassa paneelijäsentietokannassamme ei olisikaan tarpeeksi sopivaa materiaalia.

e-Research-Global.com voi luoda oman tutkimuspaneelin tai -yhteisön rekrytoimalla omia jäseniäsi tutkimuskriteeriesi pohjalta.oivat luoda oma online -kysely paneelista. 

e-Research-Global.com Paneeliln usein kysytyt kysymykset ja vastaukset, jotka auttavat asiakkaita online-otoksissa. Perustuvat ESOMAR-kysymyksiin ostajille.

Tarjouspyynnöt, jotka koskevat online-tutkimusten vastaajien otospalveluja useimpiin maihin tai luodaksesi oman online-tutkimuspaneelin, laita sähköpostia info@e-research-global.com