slovenski jezik, slovenščina
O ponudbi e-Research-Global.com storitev gostovanja spletnih anket in zbiranja podatkov z izbranimi plačanimi anketiranci

e-Research-Global.com Inc. ustanovljen januarja 2003 v Honolulu, Hawaii.

e-Research-Global.com Inc. ponuja najboljše izkušnje in storitve pri raziskovalnih spletnih anketah za vsa tržišča in področja ter z uporabo ustreznih tehnologij in izbranih spletnih anketirancev iz več kot 70 držav.

e-Research-Global.com Inc. omogoča hitro pripravo spletnih anket, gostovanje, storitve raziskav zbranih podatkov.

e-Research-Global.com Inc. zagotavlja storitve spletnih anketirancev.

e-Research-Global.com Inc. omogoča pri spletnih anketah sodelovanje poslovnih partnerjev, ki želijo na svojih spletnih straneh oglaševati članstvo v našem forumu anketirancev.

e-Research-Global.com Inc. nudi spletne raziskave prilagojene naročnikom.

e-Research-Global.com ima za zagotavljanje storitev spletnih anket:
  • V ZDA ima strežnike, ki omogočajo pripravo spletnih anket v mnogih jezikih, omogočajo gostovanje anket, izvajanje spletnih anket in zbiranje podatkov ter zagotavljanje okolja za naročnikove e-raziskave.
  • Linux okolje nam omogoča pripravo rešitev za e-raziskave po potrebah naročnikov.
  • Varni prenos podatkov (HTTPS - SHA-256, 2048-bit certificat) za spletne uporabnike in e-raziskave.
  • Usposobljene strokovnjake za obdelavo anket in tržne raziskave.
  • Dvo nivojski (DOI - Double opt-in) sistem prijave spletnih anketirancev iz več kot 70 držav.