Tiếng Việt
Đã thanh toán Khảo sát của chúng tôi trong tiền cho tiền tham gia Phương pháp thưởng

e-Research-Global.com thành viên hoàn thành $2.00 USD hoặc nhiều hơn trong các cuộc điều tra trực tuyến, có đủ điều kiện để chuộc lại tiền, và sẽ nhận được một e-mail từ PayPal.com, giống như dưới đây.

PayPal Logo

Ví dụ

e-Research-Global.com Bảng điều chỉnh thành viên,

Cảm ơn bạn đã tham gia vào một cuộc khảo sát.

Phần thưởng tham gia của bạn cho các cuộc khảo sát trực tuyến, bạn hoàn thành là $XX.XX

Trân trọng,

e-Research-Global.com

Cam kết của chúng tôi với bạn là chúng tôi không phải làm gì mà không có sự cho phép của bạn.

Không phải là một thành viên - Đăng ký tại đây khảo sát trực tuyến panel Việt Nam