bosanski jezik
Novčane nagrade za popunjene internet ankete – Nagrađivanje angažiranih članova preko PayPal

Svaki član e-Research-Global.com koji sa internet anketama sakupi $2,00 USD ili više, ima pravo isplate novčane nagrade, o čemu će od PayPal. Com elektronskom poštom dobiti obavještenje slično slijedećem.

PayPal Logo

Primjer obaviještenja

Poštovani člane anketne skupine e-Research-Global.com,

Zahvaljujemo vam se za sudjelovanje u našoj internet anketi.

Vašim sudjelovanjem zaradili ste novčanu nagradu u iznosu od XX.XX USD

Sa poštovanjem,

e-Research-Globa.com

Obavjezujemo se da nećemo uraditi ništa bez vaše suglasnosti.. 
 
Pridružite se plaćenim internet anketama sada!