ไทย
เกี่ยวกับ e-Research-Global.com

e-Research-Global.com ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมกราคม 2546 ที่เมืองฮอนโนลูลู รัฐฮาวาย.

e-Research-Global.com เป็นบริษัทที่ให้การบริการที่ดีที่สุดด้านการวิจัยการตลาด ให้บริการงานวิจัยการตลาดโดยเลือกใช้ซอฟต์แวร์ที่มีความเหมาะสม และมีฐานข้อมูลสมาชิกขนาดใหญ่ 

e-Research-Global.com ให้บริการงานวิจัยออนไลน์ที่ตรงต่อเวลา  

e-Research-Global.com ให้บริการงานวิจัยออนไลน์ในราคาที่เหมาะสม  

e-Research-Global.com ให้บริการงานวิจัยออนไลน์ที่ลูกค้าสามารถกำหนดรูปแบบเองได้

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
  • บริษัทฯ มีเซิร์ฟเวอร์จำนวน 3 เครื่องในประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีความสามารถในการสร้างฐานข้อมูล การทำตาราง และแสดงผลการสำรวจในภาษาต่าง ๆ เกือบทุกภาษา และลูกค้าสามารถปฏิบัติงานและทำการทดลองต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง   
  • ระบบปฏิบัติการ Linux ช่วยให้เราสามารถสร้างงานวิจัยออนไลน์ที่ตรงต่อความต้องการของลูกค้า   
  • มีระบบรักษาความปลอดภัยในการถ่ายโอนข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ที่เข้าร่วมในงานวิจัยออนไลน์   
  • พนักงานมีประสบการณ์ด้านการสำรวจและวิจัยตลาด  
  • การเข้าไปมีส่วนร่วมในงานวิจัยต่างๆนั้น ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของตัวสมาชิก