Tiếng Việt
Khảo sát trực tuyến Chương trình Đối tác - cho trang web các nhà xuất bản

Khảo sát trực tuyến Chương trình Đối tác  đối với trang web Các nhà xuất bản 

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến tham gia chương Khảo sát  trực tuyến  Chương trình Đối tác  e-Research-Global.com cho việc tuyển dụng thành viên mới cho bảng điều khiển điện tử e-Research-Global.com.

Cách tốt nhất để tăng thu nhập của bạn là trực thuộc với chúng ta và giới thiệu thành viên mới thông qua trang web của bạn. Chúng tôi cam kết dịch vụ tốt nhất.

Làm thế nào để liên kết giới thiệu việc thanh toán hệ thống của chúng tôi?

Bạn nhận được $0.25 mỗi khi một trong những giới thiệu của bạn hoàn thành một cuộc khảo sát.

Làm thế nào để được trả tiền?

Thanh toán sẽ được thực hiện sử dụng Paypal.com. Thanh toán tối thiểu là $25.00.

PayPal Logo

Dưới đây là những yêu cầu tối thiểu của chúng tôi cho bất cứ ai xem xét tham gia như một nhà xuất bản để tuyển dụng thành viên mới cho bảng điều khiển điện tử e-Research-Global.com.

  1. Chỉ có nhà xuất bản với một trang web được chấp nhận. Không có trường hợp ngoại lệ.
  2. Các trang web phải có đầy đủ chức năng tại thời điểm đăng ký của bạn. Nếu trang web của bạn đang được xây dựng, xin vui lòng đăng ký khi trang web đang hoạt động đầy đủ.
  3. Các trang web không phải có bất kỳ tài liệu phản đối hoặc xúc phạm.
  4. Những thông tin trong quá trình đăng ký phải chính xác. Chúng tôi sẽ không cho phép bất kỳ thay đổi vào tài khoản trước khi bạn nhận được tiền hoa hồng được tạo ra từ các giới thiệu của bạn.

e-Research-Global.com Inc có một không (Zero) chính sách khoan dung đối với gian lận và Chủ động giám sát lưu lượng truy cập cho gian lận và / hoặc kỹ thuật tiếp thị có vấn đề.

Điều khoản và Điều kiện      Đăng ký trang web của bạn