Shqip
Programi i partnerëve të bashkangjitur për online anketa për web botuesit dhe online rrjetet shqipëtare – fitimi

Programi i partnerëve të bashkangjitur për anketa - web botuesit dhe online rrjetet – refero anëtar të Panelit për online anketa dhe fito

Ju faleminderit për interesin tuaj për tu bashkangjitur në e-Research-Global.com programin e partnerëve të bashkangjitur për të përfituar anëtarë të ri të Panelit shqipëtar.

  • Ne ju pagujam për çdo anketë (pyetësor) të plotësuar nga të referuarit tuaj
  • Anëtarët e Panelit kanë çdo ditë në disponim më shumë se 900 anketa të paguara.
  • Ne punojmë në përputhje me regulativat e Qeverise së Shteteve të Bashkuara për mbrojtjen e anëtarëve të referuar nga ju si dhe mbrojtjen e të gjithë anëtarëve.
  • Premtojmë shërbime të nivelit më të lartë.
  • Regjistrimi ëhtë I thjeshtë. Ju siguroni kontakt informacionet.
  • Ne sigurojmë dokumetin e identifikimit (ID) për partnerë, lidhjen, hyrje në të dhënat tuaja, pagesën, tekstet dhe banderolat të cilat mund të përdoren për webfaqet dhe online rrjetet tuaja.
  • Menaxheri I dedikuar partnerëve do t’ju përgjigjet pyetjeve tuaja – kontaktoni në affiliates@e-Research-Global.com

Si funksionon systemi për pagesë për referim në kuadër të programit të partnerëve për online anketa?

Ju fitoni $0.25 çdo here kur i referuari juaj plotëson një online anketë (online pyetësor).

Si e marr pagesën?

Pagesa e partnerëve behet nëpërmjet PayPal.com. pagesa minimale është $25.00. Partneri mund të kërkoj pagesën në çdo moment pasi që arrin vlerën e $25.00.

PayPal Logo

Në vazhdim janë kërkesat minimale për çdonjërin që dëshiron të bashkangjitet.  

  1. Webfaqa juaj duhet të jetë tërësisht funksionale. Nëse webfaqa juaj është në pergaditje të sipër, regjistrohu pasi të jetë tërësisht funksionale.   
  2. Do të largojmë çdo partnerë nga programi i partnerëve në rast se online webfaqet e tyre përmbajnë pornografi ose ndonjë material tjetër fyes apo ofendues.
  3. Të dhënat e partnerëve duhet të jenë të sakta. Të dhënat për pagesë nuk mund të ndryshojnë para kryerjes së pagesës së pare. 

e-Research-Global.com Inc. nuk toleron asnjëlloj mashtrimi apo keqpërdorimi dhe në mënyrë active monitoron çdo online lëvizje me qëllim mashtrimi. 

 Rregullat dhe kushtet    

Regjistrohu tani