Tiếng Việt
Chính sách bảo mật

e-Research-Global.com Inc. bảo vệ bảng điều khiển thành viên riêng tư bằng cách:

  • Không tiết lộ tên, địa chỉ email, địa chỉ email, số điện thoại hay bất kỳ thông tin trực tiếp liên kết đến các bạn ngoại trừ trong trường hợp một yêu cầu của pháp luật.
  • Chỉ sử dụng tóm tắt thống kê của các nhóm cho các báo cáo và do đó việc giữ dữ liệu cá nhân của bạn an toàn và tư nhân.
  • Không bán thông tin của bạn cho bên thứ ba.

e-Research-Global.com Inc. thực hành đạo đức của Hiệp hội Mỹ vì Dư luận, Hiệp hội châu Âu về Nghiên cứu thị trường và Hiệp hội Nghiên cứu thị trường cho các cuộc điều tra trực tuyến.

thông tin thành viên e-Research-Global.com Inc được lưu trữ trên các máy chủ đặt tại Hoa Kỳ. Thành viên là người cư trú ở các nước khác ngoài Hoa Kỳ, lưu ý rằng thông tin thành viên cá nhân của bạn sẽ được chuyển giao và xuất khẩu sang Hoa Kỳ.

e-Research-Global.com Inc. tuân thủ với Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ - Thụy Sĩ Safe Harbor Frameworks như được quy định bởi Bộ thương mại Mỹ về việc thu thập, sử dụng và lưu giữ dữ liệu cá nhân.

e-Research-Global.com Inc. chỉ sử dụng thông tin cá nhân để lựa chọn thành viên cho các cuộc điều tra dựa trên các yêu cầu nghiên cứu của khách hàng và các đối tác của chúng tôi.

e-Research-Global.com Inc "cookie" có để xác định người dùng (cookie cần thiết) và cách trang web được sử dụng (cookie phân tích), và KHÔNG sử dụng "nhắm mục tiêu" hoặc cookie chức năng.
 
e-Research-Global.com Inc sử dụng "Vị trí Địa lý" để xác định quốc gia của một quốc gia thành viên.

e-Research-Global.com Inc phá hủy tất cả thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ email của thành viên khi thành viên đó bị xóa / bỏ đăng ký. Không có thông tin thành viên nào được giữ lại.

e-Research-Global.com Inc. có các biện pháp an ninh để bảo vệ chống lại sự mất mát, sử dụng sai, và thay đổi bất kỳ thông tin chúng tôi nhận được từ bạn. Xin lưu ý rằng việc gửi thông tin trên Internet có một số yếu tố rủi ro.

Không phải là một thành viên - Đăng ký tại đây khảo sát trực tuyến panel Việt Nam