Srpski
Internet istraživanje potrošača ispitanika i usluge prikupljanja podataka za klijente.

e-Research-Global.com omogućava internet istraživanje ispitanika potrošača i usluge prikupljanja anketnih podataka za akademska i tržišna istrašivanja, vladine i neprofitne organizacije. Klijenti mogu koristiti hosting usluge za ankete, ili hosting sisteme za ankete drugih kompanija.

Prednosti e-Research-Global.com:

 • Veliki sopstveni panel korisnika internet anketa - vidi dnevnik panela
 • Internet panel za pridobijanje anketara
 • Dvostruko prilagodljiv izbor članova panela
 • Proverene e-mail adrese članova panela
 • Zaštita privatnosti članova panela
 • Izbor članova panela za ankete na bazi slučajnog uzorka
 • Pozive za učestvovanje u anketama šaljemo odabranim članovima na e-mail
 • Jedinstvena identifikacija članova panela koju koristimo u e-mail pozivima za saradnju u anketama, obezbeđuje da ankete rade samo pozvani članovi.
 • Namenski i ciljno posmatranje  i targetiranje  uzoraka ispitanika (na primer: samo žene starosti 18 - 24 godina)
 • Klijenti plaćaju samo za ankete koje su ispravno dovršene.
 • Novčano nagrađivanje (stimulisanje) anketara od strane e-Research-Global.com

e-Research-Global.com ažurira članske podatke pomoću [Panelist Profile CheckerTM]. Članovi mogu da se prijave na svoj nalog bilo kada i da ažuriraju svoje podatke. Periodično članovi mogu po okončanju ankete biti upućeni na link da se prijave na svoj nalog i ažuriraju svoje članske podatke. Povremeno e-Research-Global.com zamoli svoje članove da se prijave na svoj nalog i ažuriraju svoje podatke. Kada biramo anketare na bazi slučajnog uzorka, članovi nemaju uticaj na izbor, već mogu biti izabrani ako odgovaraju  uslovima zahtevanog uzorka anketara. Naš sistem izbora anketara proverava duple registracije, kao i višestruke registracije članova istog domaćinstva i time povećava mogućnost izbora anketara na bazi slučajnog uzorka.

e-Research-Global.com sarađuje sa drugim značajnim  internet provajderima za uzorke. Koristeći našu tehnologiju za internet ankete i linkove za uzorke e-Research-Global.com može pomoći u pronalaženju većine uzoraka potrošača i kada nema dovoljno uzoraka u bazi podataka panela.

e-Research-Global.com može oformiti odgovarajući panel ili internet grupu za potrebe klijenta sa pridobijanjem novih članova izabranih na osnovu kriterijuma i zahteva klijenta.

e-Research-Global.com Panel - Najčešče postavljena pitanja i odgovori kao pomoć klijentima za internet uzorke na bazi ESOMAR pitanja za kupce.

Za ponudu za usluge, molimo pošaljite e-mail info@e-research-global.com