ไทย
บริการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคสำหรับลูกค้า

e-Research-Global.com ให้บริการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคทั่วไป และ ผู้ตอบแบบสำรวจออนไลน์สำหรับลูกค้าที่ใช้ระบบสำรวจออนไลน์ของตนเองหรือของบริษัทอื่นๆ เช่น ระบบสำรวจออนไลน์ของ SurveyMonkey

ข้อได้เปรียบในการสุ่มตัวอย่างผู้บริโภคของ  e-Research-Global.com: 

 • แผงสำรวจออนไลน์ขนาดใหญ่   
 • คัดเลือกผู้เข้าร่วมการสำรวจผ่านทางเว็บ   
 • ได้รับการยินยอมที่จะเป็นสมาชิกเพื่อรับข่าวสารหรือทำแบบสำรวจออนไลน์ทางอีเมล์ถึงสองครั้งจากผู้ที่เป็นสมาชิก   
 • ที่อยู่อีเมล์ของสมาชิกผ่านการตรวจสอบแล้ว   
 • มีมาตรการป้องกันความเป็นส่วนตัวของสมาชิก   
 • สุ่มเลือกสมาชิกในแผงสำรวจสำหรับการทำแบบสำรวจออนไลน์   
 • อีเมล์เชื้อเชิญเข้ารับการทำแบบสำรวจออนไลน์จะถูกส่งตรงไปยังสมาชิกที่ถูกสุ่มเลือก   
 • ไม่มีการซ้ำซ้อนกันของรายชื่อสมาชิกที่จะเข้าร่วมการทำแบบสำรวจออนไลน์ตามที่อธิบายไว้ในคำเชิญทางอีเมล์ และ จำกัดการสำรวจไปยังผู้ร่วมอภิปรายที่ได้รับเชิญเท่านั้น  
 • การสุ่มตัวอย่าง -- การคัดกรอง -- การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า (เช่น เฉพาะเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 18 ถึง 24 ปีเท่านั้น)   
 • ลูกค้าจ่ายเงินสำหรับแบบสำรวจที่เสร็จสมบูรณ์เท่านั้น   
 • มีรางวัลเงินสด (แรงจูงใจ) สำหรับการตอบแบบสำรวจออนไลน์ ให้แก่สมาชิก ซึ่งกระทำโดย e-Research-Global.com


หากต้องการข้อมูลการบริการเพิ่มเติม โปรดติดต่อ info@e-research-global.com