Shqip
Pagesë per online anketa të plotësuara – shpërblimi i anëtarëve pjesëmarrës bëhet nepërmjet PayPal

Anëtarët e e-Research-Global.com të cilët grumbullojnë $2.00 USD ose më shumë me online anketa kanë të drejtë pagese dhe do të pranojnë nga PayPal nje email të ngjajshëm me nje të mëposhtme per nje pagesë të menjëherëshme. Nëse nuk e përdorni të njejtën email adres në PayPal ashtu siç edhe në regjistrim për online anketa, në këte rast do t’ju kontaktojmë me email për të dërguar PayPal adresën tuaj për të transferuara paratë nga online anketat

.PayPal Logo

Shembull

I nderuar anëtar i panelit e-Research-Global.com

Ju falënderojmë për pjesëmarrjen tuaj në anketat tona

Për pjesëmarrjen dhe plotësimin e online anketave tona keni fituar nje vlerë prej $XX.00

Sinqerisht,

e-Research-Global.com

Zotohemi se nuk do të bëjme asgjë pa lejen tuaj. . 
 
Bashkangjitu tani!