Srpski
Ankete Srbije - Panel učesnika internet ankete, Hosting anketa i usluge prikupljanja podataka za akademska i tržišna ispitivanja

Članovi grupe Srbije / Online Ankete

Prijavi se internet ankete • Poverljivost garantovana

Istraživanje tržišta / Pravna lica

Hosting internet anketa i usluge prikupljanja podataka (od jednostavnih do složenih anketnih istraživanja) za istraživanje tržišta • Anketiranje potrošača, Anketiranje zaposlenih, Anketiranje organizacija itd. • Panel učesnika internet anketa • Internet uzorci rešenja • Priprema internet anketa sa izborom ciljne grupe anketiranih po demografskom principu • Priprema  internet anketa za istraživače tržišta • Naručena istraživanja • Razvoj softvera za e-Istraživanja

Akademska anketna istraživanja / Institucionalni klijenti

Internet ankete i hosting usluge prikupljanja podataka za postdiplomska istraživanja, studijska istraživanja, Lokalna, Pokrajinska i Državna (Nacionalna) subvencionirana istraživanja i ostali institucionalni istraživački projekti • Dizajniranje internet anketa po vertikali i horizontali • Online anketni panel  • Razvoj softvera za e-istraživanja