Suomi
Online-kyselyt | Online-tutkimus - Online-kuluttajatutkimuspaneelit, Akateemisen Tutkimuksen & Markkinatutkimuksen Tiedonkeruuta

Paneelijäsenet / Palkkiollisten Kyselyjen Osallistujat

 Suomi • Rekisteröidy Online-kyselyn Osallistujaksi • Luottamuksellisuus Taattu

Markkinatutkimus / Yritysasiakkaat

Online-tiedonkeruupalvelut (suppeat ja laajat tutkimukset) Kuluttajamarkkinatutkimuksia, Asiakasrekisteriäsi käyttäviä Kuluttajatyytyväisyystutkimuksia, Henkilöstötutkimuksia, Organisaatiotutkimuksia yms. varten • Palkkiollinen Online-Otantatutkimuspaneeli • Online-Otantatutkimusratkaisut • Online-tutkimuspaneelien Toteuttaminen käyttäen Useimpiin Väestöryhmiin Kohdistuvaa Osallistujavalintaa • Tarjota Online-tutkimuspaneeli Muille Markkinatutkimusyhtiöille ja niiden Tutkimuspaneeli-portaaleille • Mukautetut e-Tutkimukset •  e-Tutkimusten Ohjelmistokehitys

Akateeminen Tutkimus / Institutionaaliset Asiakkaat

Online-tiedonkeruupalvelut Opiskelijatutkimuksia, Tiedekuntatutkimuksia, Apurahatutkimuksia ja muita Institutionaalisia e-Tutkimusprojekteja varten • Online-Kertatutkimusten ja Seurantatutkimusten Otantasuunnittelu • Palkkiollinen Online-tutkimuspaneeli  • e-Tutkimusten Ohjelmistokehitys